Chọn trang
Bệnh gan nhiễm mỡ độ một có nguy hiểm gì cho sức khỏe?

Bệnh gan nhiễm mỡ độ một có nguy hiểm gì cho sức khỏe?

Gan nhiễm mỡ là một bệnh lý dư thừa mỡ xảy ra tại lá gan làm tác động tới việc thực hiện chức năng của gan, mức độ của bệnh gan nhiễm mỡ sẽ chia thành một số mức không giống nhau tùy thuộc vào mức độ mỡ gan bao nhiêu phần trăm. Với bệnh gan nhiễm mỡ độ một thì mức độ...