Chọn trang
Làm rõ vấn đề thảo mộc truyền đời Doctor Ninh có hiệu quả không?

Làm rõ vấn đề thảo mộc truyền đời Doctor Ninh có hiệu quả không?

Ở trong cuộc sống bậy giờ thật giả cứ hòa lẫn với nhau mà sống, bởi cái thứ gọi là “đồng tiền” mà người ta không màng nghĩ tới tính mạng và thể trạng của người khác. Cứ thế mà đi và làm theo ý mình, mặc dù trong tay đang nắm giữ tính mạng của người khác. Trước tình...