mỡ trong máu Archive

Tác hại do tăng mỡ máu cao & phương pháp kiểm soát

Cholesterol, triglycerid là thành phần rõ rệt của mỡ máu cao & còn liên can chặt chẽ tới nếp sống ăn Uống còn như chương trình sinh hoạt của mỗi trường hợp, đặc biệt là trường hợp tuổi già. Tác hại của tăng cường cholesterol đồng thời triglycerid máu gây ảnh hưởng xấu vô cùng …
×

Cam kết hiệu quả khi sử đúng liệu trình được tư vấn