Chọn trang
Gan sẽ bị tàn phá nếu như sử dụng bia rượu quá nhiều

Gan sẽ bị tàn phá nếu như sử dụng bia rượu quá nhiều

Hiện nay, Việt Nam là 1 ở trong những quốc gia có tỉ lệ dùng rượu bia cao nhất thế giới. Điều này đã đưa lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Hiện nay, VN là một ở trong 1 số quốc gia có tỷ lệ dùng rượu bia cao nhất thế giới. Điều này đã mang lại nhiều hệ lụy cho thể trạng....