Chọn trang
Cách phân biệt tỏi cô đơn Lý Sơn và tỏi cô đơn Trung Quốc dễ dàng

Cách phân biệt tỏi cô đơn Lý Sơn và tỏi cô đơn Trung Quốc dễ dàng

Hiện tại, ngoài thị trường rất nhiều người tiêu dùng đang tìm một loại tỏi lạ, đặc biệt chỉ có một tép mà hay được gọi là tỏi cô đơn (hoặc tỏi mồ côi), được trồng ở đảo Lý Sơn. Tuy nhiên, tỏi cô đơn Trung Quốc cũng xuất hiện nhưng có hình dạng và giá cả khác với tỏi...